top of page

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

Müügitingimused (”tingimused”) kehtivad Eyre Studio OÜ toodete ja teenuste ostmisel.

Eyre Studio OÜ jätab igal ajal endale õiguse tingimusi muuta. Tingimuste muudatused avaldatakse veebilehel ning need jõustuvad koheselt peale avaldamist. Tellimuse kirjalikul kinnitamisel kinnitab klient, et on tingimustega nõustunud.

Teave toote ja teenuse kohta on esitatud Eyre Studio OÜ kodulehe või e-posti teel vastavalt tootele ning teenusele.

Eyre Studio OÜ poolt müüdavate toodete ja teenuste hinnad on eurodes (€) märgitud arvele. Hinnale lisandub tasu toote kättetoimetamise eest, mis sõltub kliendi asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse kliendile tellimuse vormistamisel.

Tellimuse vormistamine

Tellimuse vormistamine

Toote või teenuse tellimiseks tuleb täita tellimusankeet kodulehel või saata soov e-posti teel meiliaadressile eyrestudio@gmail.com. Tellimuse vormistamiseks tuleb kirjalikult kinnitada e-posti teel saadetud hinnapakkumine koos esmase digitaalse maketiga ning täpsustada sobiv toote kohaletoimetamise viis. Seejärel saadab Eyre Studio OÜ arve, mille saab tasuda pangaülekandega.

Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa või kokkulepitud ettemaksu laekumisest Eyre Studio OÜ arvelduskontole. Masintikkimis tellimuse puhul, mis ületab 100€, tuleb kliendil tasuda ettemaks vähemalt 50% lõppsummast ning 100% programeerimistasust enne toote tikkimist. Ülejäänud summa tuleb kliendil tasuda pärast tellimuse valmimist. Iga käsitikkimis tellimuse puhul tuleb kliendil tasuda ettemaks 100% materjalitasust ning vähemalt 50% töötasu enne tellimuse alustamist, ülejäänud 50% tuleb kliendil tasuda pärast tellimuse valmimist. Valmis tellimus saadetakse kliendile pärast kogu summa laekumist Eyre Studio OÜ arvelduskontole.

Kui tellitud toodet ei ole võimalik tarnida seoses toote lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest klienti esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh toote kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Masintikkimisteenuse hinnainfo

Masintikkimisteenuse hinnainfo

Masintikimisteenuse hind kujuneb vastavalt komponentidele:

  • pistete arv, 1000 pistet maksab 1€;

  • seadistamine 2€, keerukamatel tellimustel kuni 10€;

  • logo ja/või personaalse disani programeerimine alates 17€, mis on ühekordne tasu. Eyre Studio OÜ ei väljasta tikandi faili kliendile, vaid hoiustab Eyre Studio OÜ tikandibaasis. Ainukasutusõigus jääb kliendile tulevaste tellimuste täitmiseks. Programeerimistasu ei lisandu, kui ainukasutusõigus jääb Eyre Studio OÜ-le ja tikandi faili on võimalik kasutada muude tellimuste täitmisel;

  • toote tooriku hind;

  • alates 10 toote tikkimisel langeb ka tikkimistöö hind;

  • muude eriniitidega tikkimine on samuti veidi kallim, 1000 pistet alates 1.20€.

Käsitikkimisteenuse hinnainfo

Käsitikkimisteenuse hinnainfo

Käsitikkimisteenuse hind kujuneb vastavalt komponentidele:

  • töötasu 15€ ühe tunni kohta;

  • materjali tasu.

Kohaletoimetamine

Kohaletoimetamine

Tooteid valmistatakse telllimuse peale. Toote valmistamise aeg on sõltuvalt tootest, teenusest ja materjali olemasolust 1-4 nädala vahemikus.

Tooteid saadetakse üle maailma ja saatmiskulud kannab klient. Ühtlasi on võimalik kaubale ise järele tulla eelneva kokkuleppe alusel meie stuudiosse aadressile Pärna 4-15, Põltsmaa. Eyre Studio OÜ teavitab klienti e-posti teel, kui kaup on teele pandud.

Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul kliendi määratud sihtpunkti 2-5 tööpäeva jooksul alates kauba valmimisest, Euroopas toimub koheletoimetamine 7-10 kalendripäeva jooksul alates kauba valmimist ja mujal maailmas 10-21 kalendripäeva jooksul alates kauba valmimist.

Kui toote sihtkoht on väljaspoolt Euroopa Liitu, siis võivad tootele kohalduda impordiga seotud kohustused ja tollimaksud, mis tasutakse toote saabumisel sihtriiki. Sellised maksud tasub klient.

Taganemisõigus

Taganemisõigus

Pärast tellimuse kättesaamist on kliendil õigus Eyre Studio OÜ-ga sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Tagastada ei saa tellimuse kinnitusel välja toodud kliendipõhiseid eritooteid ning eritellimusel valminud tooteid. Kliendipõhiste eritoodete hulka kuuluvad tekst, nime, logo ja/või disain tikandid, mis ei kuulu Eyre Studio OÜ tikandikogu ega pakkutavate toodete hulka. Toode on valmistatud eritellimusel, kui kliendil on tellimust esitades võimalik määrata toote olulisi omadusi – toote värv, mõõdud, materjal või muu toote füüsiline parameeter.

Peale toote kättesaamist on kliendil 14 päeva tootega tutvumiseks. Kui klient ei ole mingil põhjusel tootega rahul, siis on kliendil õigus 14 päeva jooksul toode tagasi saata, teavitades Eyre Studio OÜ-d tagastamise soovist meiliaadressil eyrestudio@gmail.com

 

Tagastatav toode peab olema originaalpakendis ja samas seisukorras, mis kliendini jõudes. Toode peab olema kasutamata ehk tootel ei tohi olla mingisuguseid märke, jälgi, kahjustusi, mida tootel ei olnud kliendini jõudes. Tooted, mis on kasutamisjälgedega Eyre Studio OÜ tagasi ei võta ja need postitatakse tagasi kliendile.

Eyre Studio OÜ tagastab tagastatava kauba kättesaamisel kliendile viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel kirjaliku tagastamissoovi saamisest e-posti teel, kõik kliendilt lepingu alusel saadud tasud. Kui tellimus tagastatakse osaliselt, tagastame tellimisel tasutud postikulu proportsionaalselt tagastatud toodete arvule.

Toote tagastamise kulud kannab klient, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga toode). Eyre Studio OÜ asendab toote või juhul kui see ei ole võimalik, tagastab toote maksumuse.

Eyre Studio OÜ võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva toote tagasi saanud või kuni klient on esitanud tõendid, et on toote tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Pretensiooni esitamise õigus

Pretensiooni esitamise õigus

Eyre Studio OÜ ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast toote üleandmist kliendile. Kui Eyre Studio OÜ-st tellitud tootel on puudused, mille eest Eyre Studio OÜ vastutab, parandab või asendab Eyre Studio OÜ puudusega toote. Kui toodet ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Eyre Studio OÜ kliendile kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

Eyre Studio OÜ vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Eyre Studio OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Eyre Studio OÜ kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba kliendile saatmiseks. Eyre Studio OÜ edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

Kõik veebipoe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Eyre Studio OÜ saadab kliendile uudiskirju ning pakkumisi kliendi e-maili aadressile ainult juhul, kui klient on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Meie veebilehe kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana meie kodulehel. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil eyrestudio@gmail.com.

Sul on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.

Vaidluste lahendamine

Vaidluste lahendamine

Kui kliendil on Eyre Studio OÜ osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile eyrestudio@gmail.com.

 

Kui klient ja Eyre Studio OÜ ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on kliendil võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole.

Autoriõigused

Autoriõigused

Eyre Studio OÜ poolt loodud disainid ja tikandid on kaitstud autoriõigusega. Eyre Studio OÜ-l on õigus kasutada tehtud tellimusi näitena kui ka avaldada oma porfoolios (kaasa arvatud Eyre Studio OÜ kodulehel ja sotsiaalmeedias). Erandid vaid eelneval kokkuleppel.

Tellimuse kinnitamisega klient nõustub edastama korrekset informatsiooni tellitud toote tegija kohta. Samuti tellitud toote reklaamisel, müümisel ja sotsiaalmeediasse üleslaadimisel tuleb kliendil võimaluse korral viidata toote autorit.

bottom of page